Φίλτρα προϊόντων Φίλτρα προϊόντων

Ταχυθερμοσίφωνες

Οι ταχυθερμοσίφωνες θερμαίνουν άμμεσα το νερό με την χρήση ηλεκρικού ρεύματος ή αερίου. Οι ταχυθερμοσίφωνες ή real time θερμοσίφωνες λειτουργούν μόνο την στιγμή που περνά νερό από μέσα τους.