Ανόδια Μαγνησίου - Θερμοστάτες Θερμοσιφώνου

Στο κατάστημα ανόδια μαγνησίου, ΑΖ63, P30, θερμοστάτες, φλάντζες περμανίτου, Λάστιχα Ο-Ring, λάστιχα στεγανοποίησης, κυάθιο, κ.α.