Σωλήνα Αποχέτευσης ΕΛΟΤ 686 - Β 

1.73 
ELOT-686
+

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σωλήνα Αποχέτευσης ΕΛΟΤ 686 - Β" είναι 3".

Άμεσα Διαθέσιμο

Περιγραφή

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης παράγονται από P.V.C.

Προδιαγραφές: Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 686, ΕΛΟΤ 740, ISO 3633 και ISO 8283

Χρώμα: Γκρί σύμφωνα με RAL 7032

Μήκος Σωλήνα: 3 μέτρα

Σύνδεση: Μούφα ποτήρι και σύνδεση με ειδική κόλλα συγκολήσεως

Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτιριακών λυμάτων, χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και σε δίκτυα εξαερισμού.

* Ο τύπος Α χρησιμοποιείται για δίκτυα εξαερισμού και ομβρίων υδάτων.
** Ο τύπος Β χρησιμοποιείται για αποχέτευση λυμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας καθώς και για όλες τις χρήσεις του τύπου Α.