Μηχανοσίφωνας 

13.80 
41605
+
Άμεσα Διαθέσιμο

Περιγραφή

Μηχανοσίφωνας

 Στο τέλος της εγκατάστασης πριν από τη σύνδεση με τον υπόνομο ή το βόθρο, τοποθετείται σε φρεάτιο ένα μεγάλο σιφόνι που καλείται μηχανοσίφωνας.
Ο μηχανοσίφωνας εμποδίζει την είσοδο των αερίων του εξωτερικού δικτύου, των υπονόμων ή των βόθρων προς το εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής.